Archive for юли 2017

Кратка история на новините

news
Новините са комуникация на подбрана информация за текущи сензации, която е представена от електронна медия, интернет, вестник или дори от приказка на приказка между събеседници.

Английската дума „news“ (новини), е създадена през четиринадесети век, от използването на множественото число на термина „new“ (нов). Точно преди да бъдат създадени печатните издания в началото на 17 век, са се ползвали официалните бюлетини и правителствени постановления.

Първата документирана употреба на организирана доставна помощ за популяризиране на хартиени документации, е в Египет, там където фараоните използвали доставчици за популяризиране на техните собствени решения на територията на страната ( 2400 г. пр.н.е.) . Тази практика почти сигурно ще има основи в значително древната практика на съобщенията от уста на уста и е възможно да е била учредена върху дадената вече съществуваща инфраструктура.

През Древен Рим обявите в държавата и новинарски бюлетини са направени публично достояние от Юлий Цезар . Те са били изписвани върху метал или камък и са слагани на публични позиции.

В Китай правителството използва бюлетини наименовани „типао“, популяризирани между съдебните служители по времето на династия Хан (втори и трети век след Христа). В годините между 713 и 734 г. китайската династия Тан е писала бюлетините на съда на ръка на коприна и се е четял от правителствените служители. Още през 1582 г. по време на династията Минг в Пекин са направени 1-те частни листовки.

Сега начините за популяризиране на информация са много повече, като най-масовия е през глобалната мрежа в социалните мрежи или новинаркските сайтове.

Сайтът: http://www.manager.bg/best/коментари